TERMINY


Rozpoczynamy kolejną edycję przygotowania do złożenia uroczystego
Aktu oddania się w niewolę Jezusowi przez Maryję

na podstawie „Traktatu o prawdziwym
nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny”
św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

Na konferencję wprowadzającą
ks.Piotra Łąckiego i spotkanie organizacyjne zapraszamy
23 października 2021r. o godz. 16:00
do Kaplicy Miłosierdzia Bożego w Policach.

 

PRZYGOTOWANIE
 
PRZYGOTOWANIE INDYWIDUALNE
WSPÓLNE KONFERENCJE
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
NABOŻEŃSTWO PRZEBŁAGANIA I UNIŻENIA
UROCZYSTE ZŁOŻENIE AKTU OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ

 

 

PRZYGOTOWANIE INDYWIDUALNE

Lektura „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej
Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

Lektura „33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych ks. Fryderyka W. Fabera

(materiały do nabycia podczas spotkania organizacyjnego 23 października 2021r.)

 

WSPÓLNE KONFERENCJE

Konferencja wprowadzająca, którą wygłosi ks. Piotr Łącki
23 października 2021r. godz. 16:00
Temat: Oddanie się w niewolę miłości Maryi.
 
Konferencje oddaniowe, które wygłosi ks. Łukasz Śniady
  1. 6 listopada 2021r. godz. 15:30
  2. 13 listopada 2021r. godz. 16:00
  3. 20 listopada 2021r. godz. 16:00
  4. 27 listopada 2021r. godz. 16:00
Konferencja kończąca, którą wygłosi ks. Piotr Łącki
4 grudnia 2021r. godz. 16:00

Temat: Zadania i obowiązki wynikające z Oddania się w niewolę
miłości Maryi.

 
KONFERENCJA WSTĘPNA KS. PIOTRA ŁĄCKIEGO    
Temat: Oddanie się w niewolę miłości Maryi.   

KONFERENCJE KS. ŁUKASZA ŚNIADEGO   
06.11.2021
I Konferencja, którą wygłosi ks. Łukasz Śniady
Temat: Porzucenie ducha tego świata.
 
13.11.2021
II Konferencja, którą wygłosi ks. Łukasz Śniady
Temat: Poznanie siebie.
 
20.11.2021
III Konferencja, którą wygłosi ks. Łukasz Śniady
Temat: Poznanie Błogosławionej Dziewicy.

 

KONFERENCJA KOŃCZĄCA KS. PIOTRA ŁĄCKIEGO    > kliknij <
(dostępna po wygłoszeniu konferencji)
 
 
PRZYSTĄPIENIE DO SAKRAMENTU POKUTY
I POJEDNANIA
Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYGOTOWANIA SIĘ NA PODSTAWIE
OTRZYMANEGO RACHUNKU SUMIENIA
 
 

NABOŻEŃSTWO POKUTNE PRZEBŁAGANIA I UNIŻENIA

 
ZŁOŻENIE AKTU OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ
8 GRUDNIA 2021r.  W UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
 
 
 
 

 

Informacje:

POLICE, PARAFIA P.W. ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA
Kontakt telefoniczny 506 018 138
lub przesłanie swojego zgłoszenia na adres e-mail:
fiat.mariae.police@gmail.com
https://fiatmariae.pl/terminy/
PARAFIA P.W. ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W POLICACH
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 2F; 72 – 009 POLICE

dojazd: ze Szczecina do Polic: Szczecin, plac Rodła – autobus bezpośredni – 107;
w Policach wysiąść na przystanku: Police Wyszyńskiego lub Police Osiedle Chemik

 

 

CHOJNA  2021 ROK
DIECEZJA SZCZECIŃSKO – KAMIEŃSKA
 
OFIAROWANIE SIĘ JEZUSOWI PRZEZ NIEPOKALANE SERCE MARYI
– ODDANIE SIĘ W MACIERZYŃSKĄ NIEWOLĘ MIŁOŚCI MARYI –
wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort
 
PARAFIA P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W CHOJNIE
Bliższe informacje:
CHOJNA, PARAFIA P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Kontakt telefoniczny: 501 520 650
lub przesłanie swojego zgłoszenia na adres e-mail: chodorowska.e@gmail.com
 
 
 
LEGNICA 2021 ROK
DIECEZJA Legnicka
 
OFIAROWANIE SIĘ JEZUSOWI PRZEZ NIEPOKALANE SERCE MARYI
– ODDANIE SIĘ W MACIERZYŃSKĄ NIEWOLĘ MIŁOŚCI MARYI –
wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort
 
SANKTUARIUM ŚW. JACKA W LEGNICY
Bliższe informacje: LEGNICA, PARAFIA P.W. ŚW. JACKA
Kontakt telefoniczny: 798 969 690
lub przesłanie swojego zgłoszenia na adres e-mail: jacek.legnica@gmail.com
 
 
 
WOŁÓW 2021 ROK
ARCHIDIECEZJA WROCŁAWSKA
 
OFIAROWANIE SIĘ JEZUSOWI PRZEZ NIEPOKALANE SERCE MARYI
– ODDANIE SIĘ W MACIERZYŃSKĄ NIEWOLĘ MIŁOŚCI MARYI –
wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort
 
PARAFIA P.W. ŚW. KAROLA BOROMEUSZA
Bliższe informacje: 605 887 848
 
 
,,Jako olej, o Maryjo Imię Twoje”
,,O Rodzicielko łaski”