7. TRWAJ WIERNIE W PRZYMIERZU SERC JEZUSA I MARYI. WPROWADŹ SWOJEGO BLIŹNIEGO W TĘ ŚWIETĄ KOMUNIĘ I JEDNOŚĆ SERC.


O Rodzicielko łaski!”


SIÓDMY ETAP FORMACJI
ŻYJ W PRZYMIERZU SERC JEZUSA I MARYI 
W PRZYMIERZU WASZYCH SERC, JEZU, MARYJO,
ODDAJĘ WAM SWOJE SERCE, PROSZĄC,
BY BĘDĄC WASZĄ CAŁKOWITĄ WŁASNOŚCIĄ
POCIĄGAŁO INNYCH
NA DROGĘ TEJ
ŚWIĘTEJ KOMUNII I JEDNOŚCI.
AKT WYNAGRODZENIA I OFIAROWANIA
JEZU, MARYJO, WSŁUCHANI W ORĘDZIE FATIMSKIEwzywające nas do podjęcia dzieł pokuty i wynagrodzenia i w wypowiedziane do pastuszków słowa Anioła: Ze wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę w intencji zadośćuczynienia za grzechy, którymi jest Bóg obrażany, i dla uproszenia nawrócenia grzeszników (Fatima, słowa Anioła, lato 1916), prosimy, przyjmijcie nasze szczere zobowiązanie do ofiarowania naszych małych ziaren dobrej woli, które w Waszych dłoniach, jeśli taka będzie Wola Boża, mogą stać się tymi dziełami, jakich pełnienia od nas oczekujecie.
Maryjo, tak jak uczysz nas poprzez dzieci fatimskie, my także zobowiązujemy się, by z wszystkiego czynić ofiarę w intencji zadośćuczynienia. Aby poprzez to, co jest naszą szarą i mozolną codziennością, wraz z całym trudem życia, poprzez wszystkie cierpienia,
a także poprzez nasze radości, wypełnić obowiązek godnego wynagrodzenia za grzechy nasze, naszych rodzin i całego świata. Aby poprzez ten Akt Wynagrodzenia i Ofiarowania siebie samych (siebie samego, siebie samej) w Przymierzu Waszych Serc – Jezu, Maryjo, Józefie, wypraszać ratunek dla nas i całego świata.
Święty Józefie, który na co dzień byłeś zanurzony w Miłości i zjednoczeniu Serc, Jezusa i Maryi; Ty, którego Serce było w doskonały sposób Swą przeczystą Miłością złączone z Najświętszym Sercem Jezusa i Niepokalanym Sercem Maryi, prosimy, oręduj za nami, abyśmy i my byli godni żyć w zjednoczeniu Serc Jezusa i Maryi.
Jezu, Maryjo, Józefie Święty, przyjmijcie nas, abyśmy kroczyli ku zwycięstwu Niepokalanego Serca Maryi, dla chwały Całej Trójcy Przenajświętszej, aby tryumfowała Święta Wola Boża, jako w Niebie, tak i na ziemi. Amen.
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY FIAT MARIAE