5. KAŻDEGO DNIA OFIARUJ SWOJĄ CODZIENNOŚĆ W DUCHU WYNAGRODZENIA.


O Rodzicielko łaski”


 

Ze wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi On (Bóg) jest obrażany, i dla uproszenia nawrócenia grzeszników”.

(Fatima, lato, 1916 rok, słowa Anioła)
„Każdego dnia zmagacie się ze światem, z wieloma przeciwnościami i chorobami. Złóżcie te wszystkie trudności na ołtarzu waszych ofiarnych modlitw i uczynków, abym mogła je połączyć i umieścić w naczyniu przebłagania, dla zadośćuczynienia Bogu Ojcu za zniewagi wyrządzone przez grzechy całej niewdzięcznej ludzkości. Każdego dnia ofiarujcie Bogu swoje trudy i zmagania; ofiarujcie wszystko: to, czym jesteście, wasze niedostatki, smutki, radości”.
(Adam Człowiek; Oto wszystko czynię nowe. Orędzia z lat 2013 – 2014. ; s. 118)
 
PIĄTY ETAP FORMACJI
OFIAROWANIE CODZIENNOŚCI W DUCHU WYNAGRODZENIA

NIEWOLNIK MARYI będący członkiem Wspólnoty Fiat Mariae podejmuje zobowiązanie, by ochotnie znosić trudy, cierpienia oraz doświadczenia codziennego życia, które są jego udziałem i te, które Bóg zechce zesłać, według Fatimskiego wezwania Maryi i słów wypowiedzianych przez Anioła: „Ze wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę w intencji zadośćuczynienia za grzechy, którymi jest On (Bóg) obrażany i dla uproszenia nawrócenia grzeszników” (Fatima, słowa Anioła; lato 1916r.).

„Dziś pragnę wam przypomnieć, moje kochane dzieci, trzy słowa, które są moim wezwaniem, nieustannie kierowanym do ludzkości podczas ostatnich stuleci: 
MODLITWY! WYNAGRODZENIA! POKUTY!
Słowa te nie są prywatnym wezwaniem, lecz wynikają z mojej matczynej troski
i mojego posłannictwa wobec całego Kościoła i całej ludzkości,
jakie otrzymałam od Mojego Syna”.

(Adam Człowiek; Oto wszystko czynię nowe. Orędzia z lat 2013 – 2014. ; s. 113)

,,Słowa te nie są prywatnym wezwaniem, lecz wynikają z mojej matczynej troski
i mojego posłannictwa wobec całego Kościoła i całej ludzkości,
jakie otrzymałam od Mojego Syna”.
(Adam Człowiek; Oto wszystko czynię nowe. Orędzia z lat 2013 – 2014. ; s. 113).
 
PROŚ DUCHA ŚWIĘTEGO, KTÓRY JEST
WĘZŁEM MIŁOŚCI OJCA I SYNA,
KTÓRY STWARZA WSZYSTKO NA NOWO,
BY DZIAŁAŁ W TOBIE, KU PEŁNIENIU DZIEŁ WOLI BOŻEJ,
BY ODNAWIAŁ W TOBIE KAŻDEGO DNIA WIARĘ, NADZIEJĘ I MIŁOŚĆ,
BY OBDARZAŁ TWOJE SERCE I DUSZĘ
DUCHEM UWIELBIENIA I WYNAGRODZENIA.

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY FIAT MARIAE